PROTECTIA DATELOR


   GDPR (Regulamentul General privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal) se va aplica incepand cu 25 mai si va aduce cateva imbunatatiri la legislatia actuala privind protectia prelucrarii datelor personale:

    -armonizarea legislatiei in materie pe tot teritoriul UE; astfel, odata cu aplicarea Regulamentului, neconcordantele dintre legislatiile nationale vor fi eliminate;

    -se inaspresc pedepsele in cazul prelucrarii neautorizate de date cu caracter personal; in cazul agentilor economici aceste amenzi pot ajunge si pana la 4 la suta din cifra de afaceri!

    -se extinde lista datelor cu caracter personal care intra sub incidenta protectiei cu noi elemente precum: IP-ul calculatoarelor si telefoanelor personale si localizarea cu ajutorul mijloacelor de comunicare.

    In categoria datelor cu caracter personal - a caror prelucrare intra sub incidenta legii si fata de care trebuie sa se supuna inclusiv autoritati publice si agenti economici - intra, in principal: datele de identificare personala (adresa, CNP), date medicale, date fizionomice, fotografii, adrese IP si localizare GPS, date profesionale, etc.